Welkom op Kenpage.nl, de Nederlandse website van Kenpage.com!


Heart and Soul Healing


Heart and Soul Healing

Heart & Soul Healing is een enorm krachtig healingproces dat ontworpen is als een manier om je eigen waarheid te ontdekken. Het doel is om je bij te staan bij de integratie van jouw gehele wezen in jouw Hoger Zelf.


Oude patronen

Deze healingmethode spoort de oude en vervormde patronen op waar ons onderbewustzijn nog steeds energie aan geeft. Ook al hebben wij nog zoveel werk gedaan om onze vraagstukken op te helderen, vaak blijft er een stukje ontbreken, wat een volledig begrijpen in de weg staat. Als gevolg daarvan creëren wij keer op keer soortgelijke patronen in ons leven, leven na leven, om onszelf opnieuw een kans te geven om onze lessen te begrijpen. Daarbij komt ook nog dat iedere angst of emotioneel overblijfsel waar wij met betrekking tot een bepaald onderwerp aan vasthouden, het probleem nog verder vervormt, waardoor het bijna onmogelijk is om het volledige beeld te zien. Heart & Soul Healing werkt op een manier waarbij onze innerlijke geest ons kan helpen om door deze zelfgemaakte en beperkende barrières heen te breken.


Het Hier en Nu

Heart & Soul Healing spoort ook alle verdwaalde stukken van onszelf op en brengt deze terug in balans, zodat wij werkelijk kunnen begrijpen wat het betekent om één te worden. Deze verdwaalde stukken zijn delen van onszelf die vast zitten in de tijd of in emoties van het verleden. Stel dat er een deel van ons is dat wij nooit hebben vergeven? Stel dat wij in een energetische lus zitten met dat deel en daardoor mensen aantrekken die dezelfde vraagstukken hebben, zodat wij onszelf beter leren begrijpen?

Naast de delen van onszelf die niet in het hier en nu zijn, kijkt dit werk ook naar alles wat energetisch aan ons is aangehecht. Stel dat wij zoveel van iemand gehouden hebben dat wij een deel van onszelf aan die ander gegeven hebben? Misschien is die persoon vandaag de dag niet meer bij ons, maar kunnen zijn/haar gedachten ons nog steeds beïnvloeden. Stel dat onze ouders een deel van zichzelf aan ons gegeven hebben toen zij ons maakten en dat zij dit deel nooit teruggenomen hebben? Zou het mogelijk kunnen zijn dat zij liever energetisch met ons verbonden waren dan met zichzelf? Zou dit ons ook vandaag nog kunnen beïnvloeden?


Karmische vraagstukken

Het laatste waar Heart & Soul Healing naar kijkt zijn de onopgeloste vraagstukken uit vorige levens of alles waar wij karmisch nog steeds mee bezig zijn. Met karmisch worden steeds terugkerende interacties met groepen, individuen of combinaties van lessen of problemen bedoeld. Het belangrijkste waar naar gezocht wordt is ieder gedachteprogramma dat op dit moment niet meer gepast is maar, op een onderbewust niveau nog steeds doorgaat. Deze programma’s worden opgespoord via de energetische patronen die op het lichaam zitten. Deze programma’s zijn gewoonlijk: “Het is niet veilig om lief te hebben, het is niet veilig om mijn kracht te nemen of het is niet veilig om te zijn wie ik ben.”


Collectief bewustzijn

Waarom is dit zo’n krachtige healingtechniek? Omdat Heart & Soul Healing werkt met zowel de energie in als buiten het lichaam van de cliënt. De energie buiten ons is het collectieve bewustzijn achter de energiepatronen die wij op ons lichaam dragen. Heart & Soul Healing gaat ervan uit dat wij spiritueel groeien, als individu en als collectief bewustzijn door onze kwesties uit te werken. Ieder patroon dat wij nog dragen, maar ook de emoties die zij oproepen, zijn sleutels tot onze lessen in dit leven. En het gaat ervan uit dat wij hier op aarde zijn om alle voorwaarden te leren omarmen die wij als familie, cultuur of religie op liefde hebben geplaatst. Bijna iedereen houdt vast aan miljarden gedachten uit het verleden, met alle energie daaromheen. Deepak Chopra zegt dat wij 60.000 gedachten per dag hebben, waarvan 90% over het verleden gaan. Dit betekent dat ongeveer 54.000 gedachten, vonkjes energie van ons verleden iedere dag energetisch worden vastgehouden, opstapelend totdat wij imploderen of veranderen.

Stel dat wij hier op Aarde zijn om het volledige collectieve bewustzijn van haat, oorlog of kwaad te helpen veranderen? Stel dat iedere keer dat wij deze gevoelens in onszelf helen en liefhebben, wij een deel van ons collectieve bewustzijn veranderen en in balans brengen? Wij veranderen anderen door onszelf te veranderen, door te begrijpen wat wij gecreëerd hebben.

Hoe meer wij aan onszelf werken, hoe beter wij worden als healer. Wij moeten ons nu volledig concentreren op het healen van onszelf. Door in balans te zijn met onze gezondheid, hoe we eten, hoe wij rusten en spelen is van vitaal belang om sterk genoeg te zijn om in dit nieuwe millennium te kunnen voldoen aan de vraag om de nieuwe energie door ons heen te laten stromen. Gedurende de laatste vijftien jaar heeft Ken Page duizenden mensen geholpen om de energie van oorlog, haat, pijn, ziekte, misbruik, moord, honger en vervorming in balans te brengen.


Samengevat:

Dit is een methode om alle aspecten van onszelf te genezen op een cellulair en multidimensionaal niveau. Deze healingmethode is oorspronkelijk afkomstig van Ken Page die door vijfentwintig jaar actieve praktijk en het werken met duizenden cliënten Heart & Soul Healing heeft ontwikkeld.
Cellulair betekent dat problemen en vraagstukken op ieder niveau van werkelijkheid en dimensie van hun bestaan worden aangepakt.
Wij zijn allemaal multidimensionaal en er zijn delen en aspecten van onszelf die in een andere tijd of ruimte functioneren. Een ding waar wij het allemaal over eens zullen zijn is dat er een zeer geheiligd deel van ieder van ons verbonden is met Bron.
Wanneer wij alles van onszelf onvoorwaardelijk liefhebben, staan wij meer van onszelf toe om in ons bewuste zijn te komen.
Alles is met elkaar verbonden en, zoals wij steeds meer ontdekken, holografisch met elkaar verbonden. Alles wordt NU gedaan, gelijktijdig in alle werkelijkheden, Door gebruik te maken van healing op celniveau, zijn we in staat om naar het punt te gaan waar we het niveau van begrip kunnen krijgen waardoor we vrij worden om te zijn wie we zijn. De ontbrekende stukjes van de puzzel kunnen in de eerste maanden van ons leven te vinden zijn, in de baarmoeder, vorige levens of zelfs op multidimensionale of interdimensionale niveaus van ons wezen. Op celniveau zijn al deze gebieden toegankelijk voor ons.
Tenzij een vraagstuk gelijktijdig op alle niveaus is begrepen, te weten mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel, geeft onze onderbewuste geest energie aan de overgebleven inprentingen die nog steeds vastzitten in verwarring of twijfel.
Zodra wij onze waarheid op alle vier niveaus begrijpen, zijn we bevrijd van de ingeprente energiepatronen, ongepaste gedachtenvormen en de greep die andere mensen op ons leven hebben.
Door direct contact met ons Hoger Zelf, realiseren wij ons dat wij al meester zijn over ons leven. Dit besef helpt ons om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor wie en wat wij zijn.


Voor degenen die zich bezighouden met healing is de tijd aangebroken om de mensen hun kracht terug te geven. Het is tijd om te veranderen van healer naar iemand die de mogelijkheid tot healing biedt. Het is tijd dat ieder individu zijn eigen kracht en macht in zichzelf opeist. Wij leven in een tijd waarin een veilige ruimte voor anderen scheppen het belangrijkste is wat ieder van ons kan doen. Door een veilige ruimte voor anderen te scheppen, stel je hen in staat om de antwoorden in zichzelf te vinden. Een veilige ruimte voor iemand creëren is iets anders dan in hun ruimte binnengaan. Veel mensen zullen beamen dat er iedere dag genoeg mensen in hun ruimte komen. Het grootste gevaar waarin wij onszelf kunnen plaatsen is, wanneer wij beginnen te geloven dat iemand anders alle magische antwoorden op ons leven heeft en dat onze waarheid en antwoorden ergens buiten ons liggen. Waarlijke healing is mensen af te stemmen op zichzelf, terug in harmonie en balans en opnieuw verbonden met hun innerlijke waarheid. Ons Hogere Zelf is het aspect van ons dat weet hoe het vrij en authentiek moet leven.


Voor meer informatie (in het engels), zie: www.kenpage.com

Terug naar voorpagina


Vertaald van Ken Page’s uitleg door Yvonne Marée.